CensuurVrij.com
IlluminatieDe Joden en geld (Deel 2)

De Joden en geld (Deel 2)

door

De Messias heeft in zijn tijd al de joden aangesproken omtrent hun geldgierigheid.

Lukas 16:14-15:“Dit alles hoorden de Farizeeen, die geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem. En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.”

Zij zijn nog steeds niet veranderd. In 1934 heeft het Golden Hind Press, een boek van 320 bladzijde van de hand van de New Yorkse jood, Samuel Toth, een bekend schrijver en uitgever en geïllustreerd door John Conrad, van deze man verscheen voorheen reeds twee boeken ter verdediging van zijn ras, namelijk Europa [1929], Een studie omtrent de oorzaken van de ongewenstheid van door alle tijden en in alle landen, na een nauwkeurig onderzoek en na meer ervaring, heeft Roth zijn mening geheel veranderd en zich volkomen vereenzelvigt met de argumenten van diegene die hun land beschermen tegen de joodse overheersing. Onmiddelijk na de publicatie is Roth van alle kanten aangevallen en de joden hebben een succesvolle poging aangewend om hem waanzinnig te laten verklaren. Samuel Roth schrijft in zijn boek ‘The Jewish Contribution To Civilazation’ dat de joden geloven dat de bezittingen van de goyim maar tijdelijk in hun bezit zijn; “Want de joden zijn het uitverkoren volk van God en heeft God niet gezegd dat al de goede dingen in het leven aan zijn gunstelingen moet toe behoren. Dit is wat de joden bezig houden wanneer hij met de goyim zaken doet. Het is de morele plicht van elke jood om de goyim te bedriegen en te verneuken waar dat maar mogelijk is. De indruk die mij als kind is bij gebleven is dat de wereld door God geschapen is als woonplaats voor de joden en tevens de voorspoed van de joden. De rest van de schepping- paarden, koeien brandnetels, eikenbomen, mest en goyim zijn hier geplaatst, voor ons joodse gerief of ongerief, afhangende van Gods humor. Alle op zijn ten tijd.”

Roth vervolgt: “Hij de jood hoort thuis in het zaken doen. God heeft hun deze taak opgedragen om te zorgen dat het de joden goed zal gaan. De jood bezoekt de synagoge driemaal op een dag, op bepaalde uren, om God er aan te herinneren aan het belangrijke zaken doen. De houding van de jood tegenover zijn professie is eigenlijk die van een rover tegenover zijn buit. Het uiteindelijke doel is de hoeveelheid geld dat het mogelijk maakt in zijn zak te steken zonder kleinste belegging van arbeid en energie. Ik geloof dat niets wat de jood doet in Amerika tot wezenlijk voordeel van het land is. Integendeel veel wat de jood doet is tegenstrijdig met de Amerikaanse [Nederlandse] belangen.”

“Het is oude joodse gewoonte om aan te nemen dat de jood elk land waar hij komt cultureel verrijkt heeft en begunstigd met zijn tegenwoordigheid. Ik kan geen enkel ding van waarde vinden dat de joden in de 250 jaar van hun verblijf in Amerika gedaan hebben.” Samuel Roth gaat dan verder om aan te wijzen hoe dat vele van die dingen die aan de joden worden toegeschreven juist van de Goyim is gestolen. Adriaan Snyman zegt: In de depressie van 1933 hebben wij vele joodse smouse in ons land [Zuid-Afrika] gekregen. Zij reisde het land door met wagen snuisterijen die zij op de boerderijen aan de boeren en hun gezin verkwanseld hebben. Wat de Boeren bevolking destijds niet geweten hebben, was dat de joden op deze nederige eenvoudige manier hier, zoals ook in de rest van de wereld, economische belangen hadden. Mensen kochten op de lat bij deze vriendelijke oude jood en soms leende zij geld van hem en mettertijd heeft de jood zichzelf zielkundig gevestigd als diegene die geldzakken droegen om uit te lenen. In werkelijkheid hebben joden veel geld gehad, maar liepen daar niet mee te koop, vooral niet tijdens de depressie. Zij gingen subtiel te werk. Eerst moest de Westerling aanvaarden dat de jood als zijn meerdere en dan kon hij met zijn plannen voortgaan. Om dit te kunnen doen is er een gedachte ontstaan dat zij Gods uitverkoren volk zijn.”

Samuel Roth gaat verder: “Amerika is vol met zakenlieden die onder Christelijke namen werken, maar die in werkelijkheid door joden bestuurt en in bezit waren. De meeste van kregen dit bezit door stelselmatig wurging. De jood weet veel beter dan enig iemand in de wereld hoe een arm-en middenklassers te beroven. Voor elke christen die zaken doet zijn er twee joden om hem heen.” De jood heeft een sterke drang tot het verkrijgen van eigendommen. Hoe meer eigendommen de jood bezit hoe afhankelijker zal de Goyim van hen worden en gemakkelijker zij uitgezogen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan Oppenheimer in Zuid-Afrika en de joden zoals Bloch, Smiedt en Goldsmith in Kroonstad. Deze joden bezitten de grootste nieuwsagentschappen, wat de wereld-aangelegenheden onder de dekmantel van joodse belangen. De filmbedrijven [zoals reeds is aangehaald] waardoor de mentaliteit van de jeugd in alle landen gevormd worden, is grotendeels in handen van joden. De joden beheren de mode n klederdracht. Joden beheren de goudmarkt van de wereld en manipuleren deze herhaaldelijk ten koste van de Goyim, Zij beheren de internationale muntstelsels en rente-koersen [onder hen bevinden zich de Rothschilds, Bleichroeder, Mendelsonh, Japhet, Seligman, Lezard, Morgenthau, Achift enz.]

Samuel Roth praat van joodse doktoren en hij zegt: “joden pogen bij het maken van medicijnen een methode te gebruiken waardoor zij hun eigen rijkdom kunnen vertgroten, zonder om er daar iets voor terug te doen aan de medische wetenschap. Joden worden soms goede dokters maar benaderen niet hun roeping in een ware geestgesteldheid in gegeven door de eed van Hippocrates. Zij gebruiken het menselijke lichaam om geld te verdienen zo ook de joodse advocaten en procureurs zij manipuleren de zaken van hun medemens voor hun eigen financiële verrijking. Zo gebruikt hij de zieken die naar zijn spreekkamer komen als bron van inkomsten voor een lang tijdsbestek. De joodse dokters gebruiken vijf interessante methoden waardoor hun inkomsten zich kunnen uitbreiden buiten de spreekkamerfooi:”

* Als hij vermoed dat zijn patiënt geld heeft, zal hij er op aandringen om naar een andere specialist te gaan, een andere jood met wie hij een overeenkomst heeft om er financieel uit te halen wat mogelijke.

* Hij heeft een thuis apotheek of heeft belangen in andere apotheken, hij beveelt deze dan uitdrukkelijk aan bij zijn patiënten om daar te kopen.

*Het maakt niet uit welke ziekte er is er moeten foto’s en ander onderzoeken gedaan worden om het percentage van hun fooien te vergroten.

* Meestal is er ook een nieuw soort behandeling – die hem maar een paar centen kost maar de patiënt krijgt wel een hoge rekening.

* De joodse dokter houdt er van om te azen op jonge vrouwen die in verwachten zijn en niet weten wat te doen. 90% van de abortusklinieken in Amerika behoren aan joodse dokters.

Samuel Roth zegt verder:”Als de joden ooit uit Amerika verbannen worden zal dit zijn als gevolg van de boze praktijken van joodse dokters en advocaten.” Volgens de joodse schrijver, Schipper in zijn boek Jewish History was de rentekoers van de joodse geldschieters in 1085 in Praag tussen de 108 en 180 %. De gehele Poolse handel was in handen van joden ook een groot gedeelte van centraal Europa was in joodse handen toen schuldenaars de hoge rente niet konden betalen. Zoals dat gebeurde in steden in Duitsland en Italië werden de joden de grote geldschieters voor de massa. In deze rol hadden zij steeds de leiding bij massa slachtingen en oproeren ten gevolgen van hun buitensporige hoge renten. Volgens Cecil Roth is de schuldbrief een joodse uitvinding. De joden zullen niets ontzien om geld te maken om het ware Israël uite buiten in hun processen. In een uitgave die onlangs is verschenen in de Afrikaner lees ik dat de jood destijds begonnen zijn met de slavenhandel uit Amerika omdat zij daar het grote geld in zagen.

De Here Jezus heeft in zijn tijd al de joden aangesproken omtrent hun geldgierigheid.

Lukas 16:14-15:“Dit alles hoorden de Farizeeen, die geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem. En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.”

Zij zijn nog steeds niet veranderd. In 1934 heeft het Golden Hind Press, een boek van 320 bladzijde van de hand van de New Yorkse jood, Samuel Toth, een bekend schrijver en uitgever en geïllustreerd door John Conrad, van deze man verscheen voorheen reeds twee boeken ter verdediging van zijn ras, namelijk Europa [1929], Een studie omtrent de oorzaken van de ongewenstheid van door alle tijden en in alle landen, na een nauwkeurig onderzoek en na meer ervaring, heeft Roth zijn mening geheel veranderd en zich volkomen vereenzelvigt met de argumenten van diegene die hun land beschermen tegen de joodse overheersing. Onmiddelijk na de publicatie is Roth van alle kanten aangevallen en de joden hebben een succesvolle poging aangewend om hem waanzinnig te laten verklaren. Samuel Roth schrijft in zijn boek ‘The Jewish Contribution To Civilazation’ dat de joden geloven dat de bezittingen van de goyim maar tijdelijk in hun bezit zijn; “Want de joden zijn het uitverkoren volk van God en heeft God niet gezegd dat al de goede dingen in het leven aan zijn gunstelingen moet toe behoren. Dit is wat de joden bezig houden wanneer hij met de goyim zaken doet. Het is de morele plicht van elke jood om de goyim te bedriegen en te verneuken waar dat maar mogelijk is. De indruk die mij als kind is bij gebleven is dat de wereld door God geschapen is als woonplaats voor de joden en tevens de voorspoed van de joden. De rest van de schepping- paarden, koeien brandnetels, eikenbomen, mest en goyim zijn hier geplaatst, voor ons joodse gerief of ongerief, afhangende van Gods humor. Alle op zijn ten tijd.”

Roth vervolgt: “Hij de jood hoort thuis in het zaken doen. God heeft hun deze taak opgedragen om te zorgen dat het de joden goed zal gaan. De jood bezoekt de synagoge driemaal op een dag, op bepaalde uren, om God er aan te herinneren aan het belangrijke zaken doen. De houding van de jood tegenover zijn professie is eigenlijk die van een rover tegenover zijn buit. Het uiteindelijke doel is de hoeveelheid geld dat het mogelijk maakt in zijn zak te steken zonder kleinste belegging van arbeid en energie. Ik geloof dat niets wat de jood doet in Amerika tot wezenlijk voordeel van het land is. Integendeel veel wat de jood doet is tegenstrijdig met de Amerikaanse [Nederlandse] belangen.”

“Het is oude joodse gewoonte om aan te nemen dat de jood elk land waar hij komt cultureel verrijkt heeft en begunstigd met zijn tegenwoordigheid. Ik kan geen enkel ding van waarde vinden dat de joden in de 250 jaar van hun verblijf in Amerika gedaan hebben.” Samuel Roth gaat dan verder om aan te wijzen hoe dat vele van die dingen die aan de joden worden toegeschreven juist van de Goyim is gestolen. Adriaan Snyman zegt: In de depressie van 1933 hebben wij vele joodse smouse in ons land [Zuid-Afrika] gekregen. Zij reisde het land door met wagen snuisterijen die zij op de boerderijen aan de boeren en hun gezin verkwanseld hebben. Wat de Boeren bevolking destijds niet geweten hebben, was dat de joden op deze nederige eenvoudige manier hier, zoals ook in de rest van de wereld, economische belangen hadden. Mensen kochten op de lat bij deze vriendelijke oude jood en soms leende zij geld van hem en mettertijd heeft de jood zichzelf zielkundig gevestigd als diegene die geldzakken droegen om uit te lenen. In werkelijkheid hebben joden veel geld gehad, maar liepen daar niet mee te koop, vooral niet tijdens de depressie. Zij gingen subtiel te werk. Eerst moest de Westerling aanvaarden dat de jood als zijn meerdere en dan kon hij met zijn plannen voortgaan. Om dit te kunnen doen is er een gedachte ontstaan dat zij Gods uitverkoren volk zijn.”

Samuel Roth gaat verder: “Amerika is vol met zakenlieden die onder Christelijke namen werken, maar die in werkelijkheid door joden bestuurt en in bezit waren. De meeste van kregen dit bezit door stelselmatig wurging. De jood weet veel beter dan enig iemand in de wereld hoe een arm-en middenklassers te beroven. Voor elke christen die zaken doet zijn er twee joden om hem heen.” De jood heeft een sterke drang tot het verkrijgen van eigendommen. Hoe meer eigendommen de jood bezit hoe afhankelijker zal de Goyim van hen worden en gemakkelijker zij uitgezogen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan Oppenheimer in Zuid-Afrika en de joden zoals Bloch, Smiedt en Goldsmith in Kroonstad. Deze joden bezitten de grootste nieuwsagentschappen, wat de wereld-aangelegenheden onder de dekmantel van joodse belangen. De filmbedrijven [zoals reeds is aangehaald] waardoor de mentaliteit van de jeugd in alle landen gevormd worden, is grotendeels in handen van joden. De joden beheren de mode n klederdracht. Joden beheren de goudmarkt van de wereld en manipuleren deze herhaaldelijk ten koste van de Goyim, Zij beheren de internationale muntstelsels en rente-koersen [onder hen bevinden zich de Rothschilds, Bleichroeder, Mendelsonh, Japhet, Seligman, Lezard, Morgenthau, Achift enz.]

Samuel Roth praat van joodse doktoren en hij zegt: “joden pogen bij het maken van medicijnen een methode te gebruiken waardoor zij hun eigen rijkdom kunnen vertgroten, zonder om er daar iets voor terug te doen aan de medische wetenschap. Joden worden soms goede dokters maar benaderen niet hun roeping in een ware geestgesteldheid in gegeven door de eed van Hippocrates. Zij gebruiken het menselijke lichaam om geld te verdienen zo ook de joodse advocaten en procureurs zij manipuleren de zaken van hun medemens voor hun eigen financiële verrijking. Zo gebruikt hij de zieken die naar zijn spreekkamer komen als bron van inkomsten voor een lang tijdsbestek. De joodse dokters gebruiken vijf interessante methoden waardoor hun inkomsten zich kunnen uitbreiden buiten de spreekkamerfooi:”

* Als hij vermoed dat zijn patiënt geld heeft, zal hij er op aandringen om naar een andere specialist te gaan, een andere jood met wie hij een overeenkomst heeft om er financieel uit te halen wat mogelijke.

* Hij heeft een thuis apotheek of heeft belangen in andere apotheken, hij beveelt deze dan uitdrukkelijk aan bij zijn patiënten om daar te kopen.

*Het maakt niet uit welke ziekte er is er moeten foto’s en ander onderzoeken gedaan worden om het percentage van hun fooien te vergroten.

* Meestal is er ook een nieuw soort behandeling – die hem maar een paar centen kost maar de patiënt krijgt wel een hoge rekening.

* De joodse dokter houdt er van om te azen op jonge vrouwen die in verwachten zijn en niet weten wat te doen. 90% van de abortusklinieken in Amerika behoren aan joodse dokters.

Samuel Roth zegt verder:”Als de joden ooit uit Amerika verbannen worden zal dit zijn als gevolg van de boze praktijken van joodse dokters en advocaten.” Volgens de joodse schrijver, Schipper in zijn boek Jewish History was de rentekoers van de joodse geldschieters in 1085 in Praag tussen de 108 en 180 %. De gehele Poolse handel was in handen van joden ook een groot gedeelte van centraal Europa was in joodse handen toen schuldenaars de hoge rente niet konden betalen. Zoals dat gebeurde in steden in Duitsland en Italië werden de joden de grote geldschieters voor de massa. In deze rol hadden zij steeds de leiding bij massa slachtingen en oproeren ten gevolgen van hun buitensporige hoge renten. Volgens Cecil Roth is de schuldbrief een joodse uitvinding. De joden zullen niets ontzien om geld te maken om het ware Israël uite buiten in hun processen. In een uitgave die onlangs is verschenen in de Afrikaner lees ik dat de jood destijds begonnen zijn met de slavenhandel uit Amerika omdat zij daar het grote geld in zagen.

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top