CensuurVrij.com
CultuurGlobalisten wissen de identiteit van Europa

Globalisten wissen de identiteit van Europa

door

De re-theologisering van Kerstmis is gebaseerd op de valse veronderstelling dat de Jezus van de Bijbel de Jezus (Isa) van de Koran is. Deze religieuze fusie, ook wel ‘Chrislam' genoemd, wint terrein in het Westen dat Bijbels ongeletterd is geworden.

Het kerstseizoen van dit jaar werd gekenmerkt door islamgerelateerde controverses in bijna elk Europees land.

De meeste conflicten zijn opgewekt door de multiculturele politieke en religieuze elites van Europa, die terugdeinzen om Kerstmis te seculariseren, ogenschijnlijk om ervoor te zorgen dat moslims niet beledigd zullen zijn door het christelijke festival.

Veel traditionele kerstmarkten zijn omgedoopt – Amsterdam Winter Parade , Brussels Winter Pleasures , Kreuzberger Wintermarkt , London Winterville , Munich Winter Festival – om een ​​multicultureel vernisje van wereldlijke tolerantie te projecteren.

Meer verontrustend zijn de groeiende inspanningen om Kerstmis te islamiseren. De re-theologisering van Kerstmis is gebaseerd op de valse veronderstelling dat de Jezus van de Bijbel de Jezus (Isa) van de Koran is. Deze religieuze fusie, ook wel ‘Chrislam' genoemd, wint terrein in het Westen dat bijbels ongeletterd is geworden.

In Groot-Brittannië bijvoorbeeld, hield de All Saints Church in Kingston upon Thames onlangs een gezamenlijke verjaardagsfeest voor Jezus en Mohammed. De “Milad-, Advent- en Kerstviering” op 3 december was bedoeld om “de geboortedag van de profeet Mohammed te gedenken en uit te kijken naar de geboortedag van Jezus.” De urenlange dienst omvatte een lange tijd voor een islamitisch gebed en werd vervolgd door het snijden van een verjaardagstaart.

De prominente christelijke blog “Aartsbisschop Cranmer” berispte de kerk vanwege het gebrek aan onderscheidingsvermogen:

“Let op hoe dit evenement is ‘Het gedenken van de geboortedag van profeet Mohammed', maar ze kijken niet uit naar de geboortedag van de Here Jezus Christus, de Zoon van God. Mohammed krijgt zijn profeetschap, terwijl Jezus noch zijn profeetschap, noch zijn priesterschap krijgt; noch zijn koningschap noch zijn messiasschap. Het is de verheven profeet Mohammed samen met de gewone oude Jezus, want om een ​​van zijn aanspraken op de goddelijkheid te hebben toegevoegd, zou natuurlijk veel moslims vervreemd zijn (als ze niet al vervreemd waren door de haram [verboden door de islam] viering), zou dat niet te erg interreligieus of gevoelig zijn geweest? “

De blog die is toegevoegd waarin staat dat Mohammed verheven is verklaard in kerken verklaart effectief dat Mohammed groter is dan Jezus:

“Elke keer als een kerk Mohammed de bijnaam ‘profeet' toekent, verwerpen zij de kruisiging, en ontkennen zij de opstanding van Christus en weerleggen dat het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, want Mohammed ontkende al deze grondbeginselen van het christelijk geloof .”

Eerder werd een passage uit de Koran gehaald waarin ontkend word dat Jezus de Zoon van God is, deze passage werd voorgelezen tijdens een samenkomst in een Schotse Episcopale Kerk in Glasgow op Drie Koningen, een festival ter herdenking van de reïncarnatie van God in de persoon van Jezus Christus. Een van de aalmoezeniers van de koningin, Gavin Ashenden, verwees naar de Koran lezing als “godslastering.” Hij voegde eraan toe dat er ook wel andere en betere manieren zijn om een ‘brug van begrip' te bouwen met de moslims.

In Londen bracht de parlementaire fractie van alle Britse moslims, een parlementaire groep, bestaand uit leden van zowel het Lagerhuis als het House of Lords, een rapport uit : “A Very Merry Muslim Christmas,” om de aandacht te vestigen op de “mensheid” van de moslims tijdens Kerstmis. Het rapport vermeldt:

“Te vaak komen islamitische liefdadigheidsinstellingen onder onze aandacht vanwege negatieve berichtgeving in de media … Wat we nog minder horen is de ‘Muslim Merry Christmas'. De gaarkeukens, de voedselbanken, de kerstdiners, de opruiming van het Nieuwe jaar – en degenen die werken aan islamitische liefdadigheidsinstellingen zullen het vast druk hebben tijdens de kerstperiode. “

In Schotland werd de regionale regering ervan beschuldigd de Britse christelijke tradities te “ondermijnen” door “winterfestivals” voor etnische minderheden te promoten en Kerstmis te negeren. De internationale minister van ontwikkeling van Schotland, Alasdair Allan, beloofde bijna £ 400.000 ($ 535.000) toe om 23 evenementen tijdens de wintermaanden te financieren. Hij beschreef ze als “belangrijke data in onze nationale kalender” en zei dat het “opwindende en diverse” programma de Schotten zou kunnen helpen om ‘iets geweldigs te vieren over ons prachtige land tijdens de wintermaanden.' Geen van de gebeurtenissen heeft echter enig verband met Kerstmis . Een woordvoerder van de katholieke kerk in Schotland zei :

“Het is zeer teleurstellend dat de Schotse regering ervoor heeft gekozen om de religieuze realiteit van Kerstmis niet te erkennen in haar evenementen in het Winterfestival. Meer dan de helft van de bevolking verklaarde in de laatste volkstelling hun religie als christen. Katholieken en andere christenen kunnen zich terecht afvragen waarom dit publiekelijk bekostigde festival geen evenementen omvat die bedoeld zijn om de Schotten de geboorte van Christus te laten vieren, wat ongetwijfeld de belangrijkste viering in de wintermaanden is. “

Gordon Macdonald, van de christelijke liefdadigheid CARE, voegde  er aan toe :

“Het maakt deel uit van de algemene secularisatie die een aantal jaren in de Schotse regering heeft plaatsgevonden, waar ons christelijk erfgoed- en waarden systeem werd ondermijnd als een rechtstreeks gevolg van overheidsbeleid.”

In Denemarken annuleerde een basisschool in Graested een traditionele kerkdienst die het begin van Kerstmis markeerde om moslimleerlingen niet te beledigen. Sommige ouders beschuldigden de school ervan dubbele standaarden te hebben: er werd onlangs een evenement georganiseerd met de naam “Syriëweek” waarin kinderen zich onderdompelden in de cultuur van het Midden-Oosten. Door ouders te negeren koos het schoolbestuur de kant van de school:

“Het bestuur ondersteunt de beslissing van de school om nieuwe tradities te creëren [nadruk toegevoegd] die kinderen en jongeren betrekken.”

Deense premier Lars Lokke Rasmussen, die als kind naar de school ging, zei dat het besluit moet worden omgekeerd. Minister van Gezondheid, Ellen Trane Norby heeft toegevoegd:

“Deense basisscholen hebben de plicht om het onderwijs te verspreiden – en het onderwijzen van de culturele waarden en kennis in verband met Kerstmis is daar een essentieel onderdeel van.”

In Frankrijk werd de jaarlijkse kerstmarkt in het district Croix-Rousse in Lyon geannuleerd vanwege exorbitante beveiligingskosten in verband met de bescherming van het evenement tegen islamitische terreur. Het jaarlijkse lichtfeest van de stad ging dit jaar door. De militaire gouverneur van Lyon, generaal Pierre Chavancy, zei dat vanwege de “gevoeligheid” van het evenement, 1500 soldaten en politie, gesteund door honden, rivierbrigades en mijn opruimers, ingezet zouden worden om veiligheid te bieden.

In het naburige België bestelde het hoofd van het Rode Kruis in Luik, André Rouffart, alle 28 kantoren in de stad om crucifixen te verwijderen om de seculiere identiteit van de organisatie te bevestigen. Critici zeiden dat de beslissing deel uitmaakte van een bredere poging om “bepaalde terminologieën te wijzigen” en “te breken met onze tradities en onze wortels” om moslims te sussen. “We hebben ooit kerstvakanties gezegd, nu zeggen we wintervakanties,” zei een vrijwilliger van het Rode Kruis. “De kerstmarkt in Brussel is omgedoopt tot ‘Winterpret'. Laat de dingen blijven zoals ze zijn. “

In Duitsland stelde een school in Lüneburg een kerstfeest uit nadat een islamitische student klaagde dat het zingen van kerstliederen tijdens school onverenigbaar was met de islam. Het besluit van de school om het evenement opnieuw in te delen als een niet-verplichte naschoolse activiteit zorgde voor “een stortvloed aan haatmails en zelfs bedreigingen tegenover het schoolbestuur”, aldus Focus . In een poging om boze ouders te sussen, zei directeur Friedrich Suhr dat “niet-christelijke” kerstliederen zoals “Rudolph the Red Nosed Reindeer” niet zouden worden verboden. Alexander Gauland, de leider van het anti-immigratie alternatief voor Duitsland (AfD), zei dat de actie van de school “een ondraaglijke, onvrijwillige onderwerping aan de islam” was en neerkwam op een “laffe onrechtvaardigheid” jegens niet-moslimkinderen.

In München beeldden advertenties voor een multiculturele “wintermarkt” een sneeuwpop af die was bedekt met een boerka. De voorzitter van de AfD in Beieren, Petr Bystron, merkte de ironie op: “Een boerka-sneeuwman als tolerantiesymbool?” In Halle werd de kerstmarkt omgedoopt tot “Wintermarkt.”

In Berlijn werd de traditionele kerstmarkt beschermd door muren van betonnen barrières om een ​​herhaling van de jihadistische aanval van vorig jaar te voorkomen, waarbij 12 mensen werden gedood en meer dan 50 gewonden. In Stuttgart werd een 53-jarige man gearresteerd op de kerstmarkt nadat hij beweerde een bom in zijn rugzak te hebben. In Potsdam werd de kerstmarkt gesloten nadat een apotheek in de buurt een brievenbom ontving. In Bonn werd de kerstmarkt geëvacueerd als gevolg van een bommelding.

In Italië verwijderde een school in Milaan verwijzingen naar Kerstmis op een feest en gaf de vakantie de nieuwe naam ‘Het grote festival van de fijne feestdagen'. De lokale politicus Samuele Piscina beschuldigde de school ervan, van het implementeren van ‘een correcte linkse politiek' die berooft Italiaanse kinderen de vreugde van Kerstmis:

“Na de kerststallen en de crucifixen worden nu zelfs kerstfeesten gehinderd op scholen. Het woord ‘Kerstmis', een symbool van ons geloof en onze cultuur, discrimineert niemand. Om de symbolen en betekenissen te verbannen garandeert geen iemands respect, en levert geen gastvrije school en samenleving op, maar bevordert intolerantie ten opzichte van onze cultuur, onze gebruiken, onze wetten en onze tradities. Wij zijn ervan overtuigd dat onze tradities moeten worden gerespecteerd. “

In Bolzano werd een kartonnen kerstboom bevolen om uit het stadhuis te worden verwijderd omdat “het de gevoelens van moslims zou kunnen beledigen”. Een lokale politicus, Alessandro Urzì, uitte zijn verontwaardiging over de beslissing: “De bureaucratische strengheid waarmee de boom werd verwijderd om de risico van irriterende mensen te vermijden, weerspiegelt de barbarisering van het culturele klimaat.”

In Noorwegen heeft een basisschool in Skien aangekondigd dat de kerstfestiviteiten van dit jaar niet alleen de gebruikelijke lectuur door leerlingen van bijbelverzen omvatten, maar ook twee verzen uit de Koran die naar Jezus verwijzen. De onnavolgbare Bruce Bawer legde de implicaties uit:

“De kerstplannen van Stigeråsen School bieden nog een ander voorbeeld van dhimmitude: een laffe Europese onderwerping aan de islam. Dit jaar zijn er misschien een paar koranverzen in een kerstshow; volgend jaar, een kersttijd gebeuren waarbij beide religies op gelijke voet worden gevierd; en niet vele jaren daarna misschien een kinderfeest waarbij er geen kruis is en geen kerstboom, alleen gebedskleden, zegeningen in het Arabisch en hijabs voor de meisjes. ‘

In Madrid verving de gemeenteraad van Madrid de kerstfestiviteiten in de hoofdstad door een neo-heidense ‘Internationale Beurs van Culturen'. Volgens de burgemeester van Madrid, Manuela Carmena, een voormalig lid van de Spaanse Communistische Partij, is het een uitdrukkelijke doel van het maandelijks evenement om Kerstmis de-christelijk te maken:

“We weten allemaal dat Kerstmis een festival van religieuze oorsprong is, maar het is ook een viering van de mensheid en solidariteit. Daarom wil de gemeenteraad van Madrid al het mogelijke doen, zodat iedereen die in deze stad is, waar ze ook vandaan komen en wat voor afkomst ze ook hebben, toch van Kerstmis kunnen genieten. “

In strijd met de traditie weigerde het stadhuis van Madrid ook een kerststal te plaatsen in de Puerta de Alcalá, een van de meest iconische monumenten van de stad. De lokale politicus José Luis Martínez-Almeida beschuldigde Carmena ervan “enthousiast samen te werken bij de viering van de Ramadan” maar “probeert tegelijkertijd alle christelijke symbolen van Kerstmis te verbergen.” Hij voegde eraan toe: “We willen onze culturele en religieuze wortels terugwinnen.”

BRON: https://www.infowars.com/chrislam-europe-folds-to-the-islamization-of-christmas/

Vertaald door: Sjouke van der Naalt

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top