CensuurVrij.com
CultuurHet gaat er niet om waar Jonge criminelen vandaan komen.

Het gaat er niet om waar Jonge criminelen vandaan komen.

door

Iedereen die op zoek is naar bescherming of perspectief heeft speciale taken.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de aanhangers van het globalisme, universalisme en multiculturalisme is het vertroebelen of zelfs ontkennen van een van de meest fundamentele verschillen in het bestaan van elke mens, elke gemeenschap, elk volk en elke staat: het verschil tussen het eigen en het vreemde. Wie dit verschil niet meer wil maken, uit overtuiging of onzorgvuldigheid, komt uiteindelijk in totalitarisme terecht. Het meest historische voorbeeld hiervan is het communisme, dat heeft gefaald door de ideologisch gerechtvaardigde afstand van eigendom en persoonlijke verantwoordelijkheid.

De Duitse taal heeft vele woorden waarin het bijwoord “eigen” is opgenomen: eigen karakter, huis, woning, eigendom, aandelenkapitaal, koppigheid, onafhankelijkheid en nog veel meer. Zelfs met het bijvoeglijke woord “vreemdeling” worden vele Duitse woorden gevormd: Het zijn veeleer negatieve woorden zoals buitenlandse vastberadenheid, buitenlandse overheersing, vreemde mensen, xenofobie, vreemdeling. Of bekende feitelijke uitdrukkingen zoals toeristische gidsen, toerisme, vreemde taal. De taal weerspiegelt dus duidelijk het verschil tussen de eigen taal en de vreemde taal. Iedereen die dit verschil wil uitbannen, die het niet wil geloven of zelfs wil vernietigen, heeft zeker bepaalde intenties, maar niet de juiste intenties.

Gezien de ontegenzeggelijk hoge criminaliteit onder bepaalde groepen jonge en minderjarige asielzoekers, bijvoorbeeld, iedereen die op een kalmerende manier opmerkt dat jonge en jeugdige mannen “de meest opvallende groep” in misdaadstatistieken zijn, zoals de Hessische staatsvoorzitter van de politie zojuist heeft gedaan, en zich niet langer bewust is van het verschil tussen zijn eigen en de vreemdeling, aangezien een politieagent waarschijnlijk geen ideoloog is die bewust het verschil ontkent, is deze uitspraak des te meer verontrustend. Want het bewijst hoezeer het gif van een gevaarlijk universalisme zich al heeft verspreid.

Het maakt uiteraard niet uit of een strafbaar feit wordt gepleegd door een jongere die in Duitsland geboren en groot gebracht is of door een vluchteling. De gevolgen van gewonden of slachtoffers zijn gewoon hetzelfde. En de Duitse overtreder moet dienovereenkomstig worden gestraft. De dader dat een vluchteling is, heeft echter niet alleen de passende straf nodig, maar ook de bescherming die hij heeft raakt hij kwijt. Want hij heeft zijn speciale plichten als tolereerde gast geschonden en heeft de wet overtreden.

Het is een enorme verontwaardiging en suïcidale roekeloosheid van alle “liberale” Westerse staten, waaronder Duitsland als “ultra liberale” staat, er bijzonder trots op is dat het niet alleen harde sancties aan zichzelf oplegt, maar ook de ontnemende  bescherming en zelfs met allerlei wazige rechtvaardigingen het ook nog eens accepteert. Natuurlijk is dit nu doorgedrongen tot probleemlanden zoals in Noord-Afrika, maar ook in Afghanistan, Eritrea, Syrië, Irak en zwarte Afrikaanse landen. De statistieken van veroordeelde en gedetineerde criminelen bewijzen dit op onomstreden wijze.

Als de staat in dit opzicht meer rekening zou houden met het verschil tussen zijn eigen staat en vreemdelingen en er de nodige consequenties aan zou verbinden, dan zou binnen zeer korte tijd het aantal misdrijven afnemen, met name ernstige misdrijven zoals verkrachting, roof of moord. Duizenden mensen zouden gespaard kunnen worden.

Maar deze positieve ontwikkeling, die eigenlijk zo gemakkelijk te realiseren is, wordt gewetenloos en genadeloos tegengewerkt door de plannen en belangen van de globalisten, de openers en bewakers van de grenzen. Wat deze “goed menselijke” motieven ook mogen zijn, ze veroorzaken allemaal veel lijden en hebben steeds meer bloed op hun handen. Het verschil tussen het eigen leven en dat van de vreemdeling wordt ook steeds meer het verschil tussen leven en dood.

BRON: Journalistenwatch.com

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top