CensuurVrij.com
Wetenschap‘Zelfs vluchtelingen met een universitaire opleiding hebben een IQ van 93’

‘Zelfs vluchtelingen met een universitaire opleiding hebben een IQ van 93’

door

De EU en de reguliere media zeiden dat de vergrijzende bevolking van Europa migranten nodig had om de beroepsbevolking te verjongen.

Als hun verklaring juist was, dan zouden de resultaten van de migrantencrisis groot zijn geweest: honderdduizenden migranten hadden dan inmiddels betaald werk moeten hebben gehad.

Veel migranten beschikken niet over de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen concurreren in de moderne Europese beroepsbevolking.

De realiteit is echter totaal anders. In Duitsland, Zwitserland en Nederland bijvoorbeeld is 80 tot 99 procent van de migranten na soms meer dan een jaar werkloos.

Veel migranten beschikken niet over de vaardigheden die nodig zijn om te concurreren in de moderne Europese beroepsbevolking. Maar volgens professor Rindermann van de Duitse Universiteit van Chemnitz is er ook een probleem in de inlichtingendienst.

Hoogleraar Psychologie Heiner Rindermann, veroorzaakte al een kleine controverse toen hij in oktober 2015 verklaarde dat vluchtelingen (migranten) een lagere of gemiddelde intelligentie hebben dan Duitsers en gaf bewijs voor zijn conclusie.

Volgens zijn studie hadden vluchtelingen met een universitaire graad gemiddeld een IQ van 93 in wiskundige en abstracte taken; hetzelfde niveau als autochtone middelbare scholieren.

Professor Rindermann schreef daarom in het Duitse tijdschrift Focus:

“De meerderheid van de immigranten uit Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika hebben geen hoog kwalificatieprofiel.”

Rindermann beweerde voorts dat de vaak aangehaalde “taalprobleem” slechts ten dele aan deze afwijking te wijten is en belangrijker zijn de zwakke punten in de basisvaardigheden. Hij voegt eraan toe dat het probleem wordt verergerd door de “veelvuldige familiehuwelijken (d. w. z. eerste neef huwelijken) in moslimgemeenschappen en in Afrika met[hun] bijbehorende beperkingen”.

“Deze mensen zullen de technische en culturele complexiteit van een modern land minder goed onder de knie krijgen en riskeren meer mentale fouten te maken in het dagelijks leven”, concludeerde Rindermann.

De bevindingen van Rindermann waren moeilijk te slikken voor de mainstream media en linkse aanhangers in het algemeen. Ongeacht deze feiten heeft de linkse parlementariër Susanne Schaper, een schandalige opmerking gedaan tegen de vooraanstaande hoogleraar aan de universiteit, dat hij terug moet naar school om te leren om zich politiek correct uit te drukken. In zekere zin geeft mevrouw Shaper toe dat de moderne openbaar gefinancierde onderwijs een grote indoctrinatiecursus is.

Gemiddelde nationale IQ’s volgens IQ en Global Inequality (2002) / IQ-Research

Linkse aanhangers geloven dat alle mannen gelijk zijn in hun capaciteit en vermogen, maar dat is gewoon niet waar en komt ook niet overeen met de wereldwijde IQ-kaart. De kaart komt bijna perfect overeen met de Human Development Index van de VN.

Landen met een hoog-mentale capaciteiten zijn niet alleen rijker, maar gemiddeld zijn ze ook vrijer en democratischer.

Het toegeven dat mensen uit verschillende regio’s van elkaar verschillen is niet ipso facto racistisch, concluderend dat de ene groep beter presteert op een x-taak betekend nog niet dat de y-groep daarom minderwaardig is. Naarmate er meer onderzoek naar erfelijkheid en genetica aan het licht komt, verwacht je toch meer resultaten te vinden die het verouderde, archaïsche en vermoeide verhaal uit de jaren twintig in twijfel trekt, dat nog steeds een funeste greep op de samenleving heeft en alleen maar dient om een eerlijk debat te verdringen.

Laten we afsluiten met wat professor Rindermann in 2017 zei over de verschillen in mentale vaardigheden en consequenties:

“Landen met een bevolking met een hoog cognitief vermogen zijn niet alleen rijker, ze zijn gemiddeld ook vrijer en democratischer, de rechtsstaat en gelijkheid zijn er meer ontwikkeld en hun regeringen zijn meer bekwaam. Deze samenlevingen hebben een lager aantal moordenaars en zijn vreedzamer… Moderniteit als zodanig, is een’ mentale moderniteit’ en zonder hoge mentale vaardigheden kan het niet worden beheerst noch ontwikkeld!”

BRON: Voiceofeurope.com

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top