CensuurVrij.com
EuropaSteeds meer burgers worden wakker en beseffen dat hier iets totaal mis is.

Steeds meer burgers worden wakker en beseffen dat hier iets totaal mis is.

door

Dit is deel twee van een interview met de Duitse journalist en model Anabel Schunke. Deel een, over de gevolgen van migrantencriminaliteit voor vrouwen in Duitsland, vindt u hier. Anabel studeerde politieke wetenschappen en geschiedenis en is actief op Twitter en Facebook.

Duitsland accepteerde meer dan een miljoen migranten. Waarom hebben de Duitsers het laten gebeuren? Het leek niet op een zeer democratische beslissing?

Nee, het was geen democratisch besluit en Angela Merkel werd achteraf door delen van de media bekritiseerd. Het grootste probleem was dat het een kruipende ontwikkeling was, waarvan de meerderheid van de Duitsers zich pas bewust werden toen het te laat was.

Het besluit van Angela Merkel van 4 september 2015 werd verkocht als humanitaire noodtoestand. Je moet je wel voorstellen: De stemming in de zomer van 2015 was een soort welkom cultuur, die door de media in Duitsland tot het uiterste werd op gedikt.

“Merkel zelf heeft niet op humanitaire gronden gehandeld toen zij besloot deze mensen door te laten gaan.”

We hadden de situatie tussen Angela Merkel en het huilende Palestijnse vluchtelingenmeisje Reem, die op TV in tranen uitbarstte omdat Merkel haar vertelde dat niet iedereen in Duitsland kon blijven. Die boodschap heeft onze bevolking geschokt.

We hadden ook xenofobe demonstraties in Heidenau en Freital, met zeer gruwelijke beelden. Vanwege onze geschiedenis zijn wij Duitsers er erg gevoelig voor. En dan de foto’s van aangekomen bevroren mensen die in Hongarije vastzaten.

“In werkelijkheid heeft de regering de controle verloren en wil zij dat niet toegeven.”

Merkel zelf heeft om humanitaire redenen niet gehandeld toen zij besloot deze mensen door te laten. Ze vond het een geschikte manier om haar imago aan te vullen, gezien de huidige stemming in het land, dat zeer pro-vluchteling was.

Veel mensen, waaronder ikzelf, vonden het in deze uitzonderlijke situatie de juiste beslissing om een beperkt aantal mensen voor korte tijd hierheen te laten komen. Niemand vermoedde dat deze “noodtoestand” permanent zou worden, zelfs niet de kanselier en de regering zelf.

Die Welt journalist Robin Alexander onthulde achteraf in zijn boek “The Driven” dat de overheid na een week grenscontroles wilde invoeren. De soldaten en de federale politie waren al voorbereid.

“De Duitsers zelf hebben nooit de gelegenheid gehad om te stemmen over dit besluit dat het hele land zou veranderen.”

Alles was erop gericht om half september de Duitse grenzen te sluiten en niemand meer binnen te laten. De enige reden dat het niet gebeurde was dat niemand in de overheid de verantwoordelijkheid wilde nemen over de beslissing en de “gruwelijke” foto’s die gemaakt zouden zijn.

Achteraf gezien zag Angela Merkel er toen uit alsof ze uit overtuiging optrad en om “humanitaire redenen” achter deze beslissing stond. In werkelijkheid had de regering de controle verloren en wil ze dat niet toegeven.

Erger nog is dat het open grensbeleid wordt voortgezet. Nog steeds komen maandelijks 15.000 migranten naar Duitsland. Als Hongarije, Oostenrijk en andere landen hun grenzen niet zouden beschermen, zouden we volledig worden overspoeld.

De Duitsers zelf hebben nooit de gelegenheid gehad om te stemmen over dit besluit dat het hele land zou veranderen. Zelfs het parlement werd niet ondervraagd. Angela Merkel heeft duidelijk haar ambtseed verbroken om schade voor het Duitse volk te voorkomen.

De meeste mensen begrijpen niet waarom veel Duitsers weer op Merkel hebben gestemd. Kunt u ons uitleggen waarom dit is gebeurd?

Het grootste probleem met deze ellende is dat wij in Duitsland, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, geen beperking in die term hebben. Angela Merkel regeert dit land al 12 jaar. Toen zij voor het eerst tot kanselier werd gekozen, was ik pas 17 jaar oud. Ze is dus bijna mijn hele volwassen leven in functie. Met de generatie na mij is het nog erger. Maar ook veel oudere burgers lijken zich een tijd voor Angela Merkel niet te kunnen herinneren.

Dit is de gewoontekracht en de eigen traagheid die hier een rol speelt. Velen kunnen zich niet herinneren dat haar eerste overwinning een marginale overwinning was. In de daaropvolgende jaren profiteerde ze enorm van de beslissingen van haar voorganger Gerhard Schröder. Dat is wat haar zo overweldigend maakte.

De “Agenda 2010” van Schröder om de arbeidsmarkt te hervormen, was naar mijn mening de laatste beslissing van een Duitse politicus die bedoeld was om de economie van ons land op lange termijn te verbeteren. Het was niet gericht op een kortetermijnsucces dat een herverkiezing zou garanderen.

Schröder wist dat het succes van deze hervorming pas na zijn ambtsperiode vorm kon krijgen. Hij en de SPD werden gestraft voor de zogenaamde asociale “Agenda 2010” en Merkel oogstte de vruchten in de komende zittingsperiode. De werkloosheid daalde en de economie groeide gestaag in de daaropvolgende jaren.

“Ongecontroleerde migratie zal dit land volledig verdelen en op lange termijn leiden tot de ineenstorting van de welvaartsstaat en binnenlandse veiligheid.”

Dat leverde Merkel de reputatie op van de “Mutti” (moeder). Ze werd bekend als een vrouw die stond voor veiligheid, stabiliteit en gemak. De Duitsers houden niets liever dan van veiligheid en stabiliteit. Angela Merkel heeft hun de last van de politiek ontnomen. Dat bevalt velen nog steeds.

In werkelijkheid heeft ze nooit iets anders gedaan dan het managen en afwachten op de successen van eerdere beslissingen. Slechts drie keer in 12 jaar tijd heeft ze zelf beslissingen genomen – altijd met fatale gevolgen. Het Europees beleid voor de redding van de euro, de geleidelijke afschaffing van kernenergie en de openstelling van de grenzen.

Dat laatste kostte haar eigenlijk een stem in de laatste algemene verkiezingen. De CDU scoorde het slechtste resultaat sinds 1949. Desalniettemin heeft het voordeel dat de werkelijke omvang van hun verkeerde besluitvorming pas in de komende jaren volledig tot uiting zal komen.

Het besparingsbeleid van de euro zal ons miljarden kosten, evenals de geleidelijke afschaffing van kernenergie. Ongecontroleerde migratie zal dit land volledig verdelen en op de lange termijn leiden tot de ineenstorting van de welvaartsstaat en binnenlandse veiligheid.

U weet dat de meeste kanseliers tijdens hun ambtstermijn slechte scores krijgen. Hun beslissingen worden gewoonlijk pas na afloop van hun ambtstermijn beoordeeld. Met Angela zal het tegenovergestelde het geval zijn.

Hoe betrouwbaar is de Duitse media? Geven zij naar uw mening de waarheid weer?

In Duitsland circuleert de term “liegende pers” sinds omstreeks 2015. Ik vind deze beschrijving onjuist omdat ze impliceert dat de media bewust vervalst nieuws verspreiden. Maar we hebben hier in Duitsland een heel ander probleem.

Nog niet zo lang geleden bleek uit een representatieve enquête dat meer dan 70 procent van de Duitse journalisten zichzelf politiek gezien meer verlaten acht. De meesten zijn kiezers van de Groenen, een partij met leden die de socialistische SPD hebben verlaten en die ideologisch gezien als meer links worden beschouwd.

Als gevolg daarvan hebben we geen journalistiek die opzettelijk leugens verspreidt of beheerst wordt door’ kwade krachten’, maar een journalistiek die gewoon werkt volgens haar eigen politieke agenda van haar journalisten, die meer optreden als politieke activisten dan als neutrale verslaggevers. De beslissende factor is niet of, maar ook hoe het wordt gerapporteerd.

Een voorbeeld: Het duurde vier dagen vooraleer de grote Duitse media verslag deden van de massa seksuele misdrijven in Keulen op nieuwjaarsdag 2015/16. Aanvankelijk hadden alleen regionale media het onderwerp aan de zijlijnen opgenomen, nadat het al op 01.01 in Facebook-groepen van ooggetuigen was gemeld. Pas toen het verhaal van Keulen niet kon worden vermeden, werd het verhaal van Keulen landelijk gerapporteerd.

Weet u waarom dat zo lang duurde? Omdat mediaprofessionals zich meer zorgen maakten over de mogelijke overtuiging van migranten door het publiek dan over het eerlijk melden in de geest van de slachtoffers. Ze wisten dat het de sfeer van de euforische, onbeperkte welkomscultuur van migranten in het land kon doen omslaan.

Natuurlijk zijn er ook in de publiekrechtelijke verstrengelingen, afhankelijkheden met de politiek, maar vooral was het de eigen wereldbeeld van de journalisten, die de verslaggeving zo anders maakten. En natuurlijk kwam de dekking niet tot stand zonder commentaar over hoe de bevolking daarop zou reageren.

Jan Fleischhauer, een bekende Duitse columnist, noemde deze vorm van verslaggeving ooit “educatieve journalistiek”. Dat raakt het oog van de stier. Het is een soort “bewaakte rapportage” die we hier in Duitsland ervaren. De burger zal onmiddellijk te horen krijgen hoe hij erover denkt.

Net als in de kleine Rijnland-Pfalzische stad Kandel, waar een 15-jarig meisje werd vermoord door een Afghaan die, net als vele anderen, waarschijnlijk jonger was dan hij werd gemeld, zijn de media en de politiek vooral geïnteresseerd in het geval dat hij niet “uitgebuit wordt door het recht”.

Deze prioriteiten zijn afgeleid van het eigen linkse wereldbeeld, wat niet mag zijn. Dit bepaalt de manier waarop wordt gerapporteerd en dit heeft uiteraard gevolgen voor een groot deel van de bevolking. Een boodschap die door de media als een schandaal wordt gemanipuleerd, wordt anders gepercipieerd dan een boodschap die gerelativeerd of nauwelijks genoemd wordt. Mensen zijn vooral geschokt over wat de media als iets spannends meldt.

Daarom was #metoo een groter onderwerp dan de fundamentele misogynie in de islam ooit in dit land. Dat is de grote mislukking van de Duitse media. Maar er verandert langzaam iets. Steeds meer mensen zien dit soort meldingen. Als gevolg hiervan ontstond een aantal nieuwe media die kritisch en gestaag groeiden, terwijl de gevestigde media steeds meer invloed verliezen.

Dit is een kans en een risico tegelijk, omdat er natuurlijk veel onzin op internet wordt verteld. Maar het zet druk op de gevestigde media en dat is goed. De particuliere omroepen en sommige kranten rapporteren veel kritischer dan twee jaar geleden. Alleen de publiekrechtelijke rechtsstelsels zijn onverbeterlijk, maar ze worden ook gefinancierd met een verplichte heffing en zijn dus niet blootgesteld aan de vrije markt.

We hebben problemen gehad met de Duitse censuurwetten. Wat is uw mening hierover?

De werkelijkheid overstijgt de linkse ideologische droom van een groeiend deel van de bevolking, de media en de politiek in een adembenemend tempo. Terwijl men nog steeds de recente moord op een migrant betrekt, zoals onlangs in een klein Duits stadje is gebeurd, gebeurt het volgende al. Steeds meer burgers worden wakker en beseffen dat hier iets totaal mis is.

Ze realiseren zich dat er iets mis is gegaan, dat kan nu niet gemakkelijk veranderd worden: het is nu ook niet “een over there problem”. De woede over de omstandigheden die hier in dit land heersen, neemt met de dag toe. Het zijn niet alleen aanvallen. Het is ook de dagelijkse ongelijke behandeling van autochtonen en migranten.

Duitsland is een bureaucratische hel. Voor neoliberalen als ik is het een socialistische mekka. Als normale burger wordt u vervolgd voor dubbel parkeren. Intussen blijven migranten met 14 verschillende identiteiten in Berlijn, op openbare plaatsen de politiek en politie weten ervan, ongestoord doorgaan met drugshandel.

De burger vindt ondertussen dat het rechtssysteem in dit land erodeert, dat niet alle mensen gelijk worden behandeld. Dat hij slechter behandeld wordt dan migranten die onze hulpvaardigheid met voeten vertreden. Die de Duitse staat en ons van begin tot eind uitbuiten en misbruiken en bovendien misdaden begaan.

Zoals u weet, hebben we in Duitsland de op één na hoogste belastingdruk van alle OESO-landen en terwijl ons decennialang werd verteld dat er geen geld is voor de rehabilitatie van scholen, de digitale infrastructuur, belastingverlichting voor gezinnen en dergelijke.

Maar plotseling zou dit geld worden uitgegeven en verdeeld onder migranten die volgens de huidige wetgeving geen recht hebben op asiel, en nooit in deze pot terecht zijn gekomen of zullen betalen.

Dit vergroot terecht de woede van veel burgers van dit land die zich verraden voelen. Deze woede manifesteert zich vooral op de sociale media, omdat men bang is om overweldigd te worden door grotere protesten, bijvoorbeeld op straat, om beroeps- en persoonlijke nadelen te ervaren.

Dat is toen NetzDG in het spel kwam. Als de werkelijkheid niet past in je eigen wereldbeeld en een toenemend deel van de bevolking zijn ongenoegen tot uitdrukking brengt of hun social media platform gebruikt om opheldering te verschaffen over wat er mis is gegaan, dan zorg je ervoor dat deze ongewenste meningen onzichtbaar worden door: hen en degenen die ze verspreiden uit het publieke discours te verbannen.

Men moet zich echt afvragen hoe weinig Duitsland heeft geleerd van de geschiedenis van het nationaal-socialisme en de DDR met hun Stasi spionnen. Het is daarom belangrijk op te merken dat het bij deze wet niet gaat om het wegnemen van criminele relevante inhoud, maar om onaangename meningen die voornamelijk betrekking hebben op asiel, migratie en islam. Het is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en niets anders.

Kijk eens naar Duitse Facebook-groepen van moslimmigranten uit Turkije en andere islamitische landen. Daar zie je uitdrukkingen als “Joden terug in het gas” en er gebeurt niets. Terwijl mensen als ik geblokkeerd worden om een seksuele intimidatie van een migrant te publiceren of de Burqa een tas te noemen, kunnen deze mensen hun criminele relevante inhoud ongestoord blijven verspreiden. De enige reden waarom deze wet bestaat is het taboe van het discours over immigratie en islam.

BRON: Voice of Europe

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top