CensuurVrij.com
BuitenlandVon Storch: “Islamitische terreur wil onze beschaving vernietigen”.

Von Storch: “Islamitische terreur wil onze beschaving vernietigen”.

door

Beatrix von Storch (AfD): “Mijnheer de Voorzitter, dames en heren! De AfD-Fractie heeft van meet af aan gezegd dat zij een gezamenlijke ontwerpresolutie steunt. Alle fracties zijn het erover eens dat de terroristische aanslag in Breitscheidplatz moet worden onderzocht. Alle fracties hebben aan de voorbereidende besprekingen deelgenomen en hebben daaraan meegewerkt, ook wij. (Benjamin Strasser (FDP): Nee, niet de AfD! Helaas niet! Ik heb niets van u gehoord omdat er geen camera’s waren! Call van Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU): Zeer goed!

Dat zijn wij de slachtoffers en alle mensen in dit land verschuldigd. Het is belangrijk dat de Enquêtecommissie hier in dit Parlement zich verder concentreert dan wat er al in de landen is gebeurd. Natuurlijk moeten ook fouten in de versnellingsbak worden opgehelderd. Maar we mogen de essentie niet uit het oog verliezen.

Als de politie overwerkt en aan het eind van hun touw worden overbelast, dan is het duidelijk dat er fouten worden gemaakt. De oorzaak hiervan moet worden opgehelderd. We moeten ons niet alleen richten op de kleine ambtenaar onderaan de hiërarchie. De nadruk moet ook liggen op de algemene politieke verantwoordelijkheid. (Aanhangsel bij de AfD)

In verband met terrorisme sprak de Israëlische militaire historicus van Creveld over “Nieuwe oorlogen”. De grote, conventionele oorlogen tussen staten worden vervangen door de dreiging van terroristische groeperingen. Islamitische terreur is zo’ n vorm van een nieuwe oorlog tegen de westerse beschaving.

De terroristische aanslag op de Breitscheidplatz moet in deze context worden gezien. Maar hij was niet de eerste. Ansbach, Würzburg, Hamburg, Essen ging verder. In al deze gevallen waren asielzoekers en moslimmigranten de daders. Deze moordenaars zijn geen misplaatste, gediscrimineerde slachtoffers van ongunstige omstandigheden. Laten we die knipperlichten eraf krijgen, alstublieft! (Applause at the AfD) Zij zijn het gezicht van een groeiende dreiging die, onder verwijzing naar de islam en de koran, onze vrijheid, onze cultuur, onze manier van leven en uiteindelijk onze beschaving wil vernietigen. Daar moeten we iets aan doen. (Aanhangsel bij de AfD).

Het onderzoek naar de aanval is ook bedoeld om ons beter voor te bereiden op dit conflict met de bereidheid van de islam om geweld te gebruiken. Het biedt ons de gelegenheid om conclusies te trekken over de hervorming van onze veiligheidsarchitectuur en de uitrusting en organisatie van de politie- en veiligheidsdiensten. Ze moeten worden aangepast aan de behoeften van dit nieuwe tijdperk. Dit omvat uiteraard ook een hervorming van de wetgeving inzake verblijf, asiel en immigratie. (Besluit van de AfD-leden)

Zij loopt niet vooruit op het resultaat van de werkzaamheden van de enquêtecommissie als we dat zien: Met beveiligde grenzen en een consequente toepassing van de regelgeving voor derde wereldlanden zou de aanval op de Breitscheidplatz niet hebben plaatsgevonden. Dit is een pijnlijk feit, maar onmiskenbaar. (Applause bij de AfD – Dr. Alice Weidel (AfD): Precies! Rechts! Benjamin Strasser (FDP): Oh natuurlijk!

We moeten ook conclusies trekken over de manier waarop we omgaan met overlevenden en slachtoffers. In het Duitse rechtssysteem en in de politieke en publieke behandeling worden enorme inspanningen geleverd om de deportatie van illegale of soms criminele immigranten en potentiële terroristen te voorkomen, maar we laten hun slachtoffers alleen. Dit is een schandaal! (Aanhangsel bij de AfD)

De enquêtecommissie moet haar rol spelen bij het beantwoorden van de vraag hoe we de veiligheid van onze natie in de 21e eeuw kunnen waarborgen. Ja, nationale veiligheid is een centrale politieke kwestie. Andere landen in de wereld, zoals de VS of Israël, hebben dat begrepen. Het is tijd dat wij in Duitsland dat eindelijk inzien. (Aanhangsel bij de AfD)

We leven in een gevaarlijke tijd. Niet alle mensen in de wereld zijn goed, en niet alle mensen in de wereld willen dat we goed zijn. Daarom sluiten we onze voordeuren. Open voordeuren, zoals open grenzen, zijn geen humanitaire noodzaak, maar eerder een politiek onverantwoordelijk beleid ten aanzien van de grenzen. (Aanhangsel bij de AfD)

Wij zijn van mening dat het onderzoek naar de islamitische terroristische aanslag op Breitscheidplatz een belangrijk hoofddoel heeft: de terugkeer naar het politieke realisme. Ik dank u zeer hartelijk”. (Aanhangsel bij de AfD)

BRON: Journalistenwatch.com

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top