CensuurVrij.com
TechHesemann reageert met open brief op Facebook-blok vanwege Islamkritik.

Hesemann reageert met open brief op Facebook-blok vanwege Islamkritik.

door

Hesemann schreef in zijn Facebook-bericht: “In de 1700-jarige geschiedenis van het christelijke Westen speelt de islam altijd maar één rol: die van het zwaard van Damocles dat over ons hing, de dreiging van de barbarij waartegen men zich moest verenigen en waartegen men zich moest verzetten. In dit opzicht is het niet de islam die deel uitmaakt van de Duitse geschiedenis, maar de strijd tegen de islam!

“Ik verzoek u dan ook met klem de Duitse grondwet te blijven verdedigen en af te zien van censuur.”

Ondertussen verdedigde Hesemann zich tegen het verbod en schreef een open brief aan Facebook, die zowel op kath.news als op Jouwatch is gedocumenteerd:

“5.1 van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland garandeert: “Een ieder heeft het recht zijn mening vrijelijk in woord, geschrift en beeld te uiten en te verspreiden en zich vrijelijk te informeren vanuit algemeen toegankelijke bronnen. Dit geldt in het bijzonder voor onderwijsvraagstukken, zoals gespecificeerd in § 5.3: “Kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs zijn gratis”. Door mij 30 dagen (!) te blokkeren heeft Facebook tot mijn grote spijt inbreuk gemaakt op mijn recht op vrijheid van meningsuiting en ik overweeg hiertegen juridische stappen te ondernemen.

Reden: Op 16 maart citeerde de Duitse pers minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) als volgt: “De islam hoort NIET bij Duitsland” (de kop in de krant BILD op pagina 1). Onder andere bondskanselier Merkel weersprak deze verklaring, terwijl leden van de CSU Seehofer zij aan zij stonden. Als promovendus aan een katholieke universiteit heb ik commentaar geleverd op de verklaring van Seehofer en verklaard dat de islam slechts een deel is van de 1700-jarige geschiedenis van het Europese Westen voor zover Europa zich verenigde in de strijd daartegen. Dit was het geval onder Karel Martell (732), dit geldt voor de kruistochten (1096-1294), dit geldt voor de Heilige Liga en de Turkse oorlogen (16de-17de eeuw). De islam met zijn brute intimidatietactiek, het idee om überhaupt een religie met het zwaard te verspreiden, werd in Europa algemeen gezien als barbarij. Als je bijvoorbeeld Luther’s Turkse preken leest, wordt duidelijk hoe waar mijn uitspraak is: Terwijl de islam zelf geen rol speelde in de Duitse geschiedenis, terwijl er tot ongeveer de twintigste eeuw in Duitsland geen moskeegemeenschap was, droeg de defensieve strijd tegen de islam in belangrijke mate bij aan de Europese eenwording en de zoektocht naar identiteit. Dit is een onmiskenbaar historisch feit, ook al vindt u het “politiek incorrect”.

In de motivering van uw blokkade beschuldigt u mij ervan “personen” aan te vallen op grond van hun religieuze overtuiging. Dit is uitdrukkelijk NIET het geval. Mijn omstreden verklaring ging expliciet over 1700 jaar geschiedenis, niet over de huidige of levende personen. De enige indirecte betrokkene was Horst Seehofer, die ik niet heb aangevallen, maar heb genoemd. Ook de Duitsers kunnen met recht als barbaren voor de jaren 1933-45 worden bestempeld, zonder de mensen van nu te beledigen. Bovendien is kritiek op een religie waarvan het heilige boek vele oproepen tot moord bevat en waarvan de code barbaarse dood en lijfstraffen eist, zeker legitiem zonder de individuele moslimgelovige aan te vallen. Als katholiek moet ik ook luisteren naar kritiek op de kruistochten en het Oude Testament, de inquisitie en de manier waarop mijn kerk omgaat met gevallen van mishandeling, zonder persoonlijk beledigd te worden, zoals de relevante jurisprudentie duidelijk stelt. Daarom verzoek ik u met klem de Duitse grondwet te blijven verdedigen en zich te onthouden van censuur die de auteur van een nuchtere historische analyse gedurende dertig dagen uitsluit van zijn sociale leven en van elke communicatie met zijn vriendenkring.”

BRON: Journalistenwatch.com

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top