CensuurVrij.com
BuitenlandGezamenlijke voogdij: vaders eisen “beide ouders voor alle kinderen”.

Gezamenlijke voogdij: vaders eisen “beide ouders voor alle kinderen”.

door

Bij een scheiding met kinderen heeft de ene ouder meestal recht op zorg en de andere op bezoek. In het Engels zijn “disney vaders” vaders die slechts een beperkt bezoekrecht hebben voor hun kinderen. De vereniging Vaders tegen Discriminatie (FAD) eist “beide ouders voor alle kinderen”, d.w.z. gezamenlijke voogdij – een model waarin het kind afwisselend bij de moeder en de vader woont.

De agenten van het winkelcentrum op Kirchberg moeten de actie van de vaders tegen discriminatie waarschijnlijk ontstemd hebben. Slechts kort nadat de demonstranten hun vaandel aan de muur van het winkelcentrum hadden bevestigd, werden ze verdreven. Zij verplaatsten hun protestactie vervolgens snel naar de stoep op de Kennedylaan naast een tramhalte – wat niet noodzakelijkerwijs slecht was gezien het grote aantal voorbijgangers. Sommigen stopten zelfs en begonnen te discussiëren met de mannen.

Volgens Patryk Rybinski, een van de oprichters van de FAD, heeft de vereniging, die zich onder andere inzet voor gelijke rechten voor beide ouders in geval van een scheiding, tot op heden 37 leden.

Ondanks de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek van 1 november 2018, die publiekelijk als “revolutionair” werden gepresenteerd, is de “50/50 gelijke gedeelde ouderschap – Uitwisselend verblijf” nog steeds geen standaardregel en wordt deze zelden toegepast door de Luxemburgse familierechtbanken, zegt Rybinski. In de meeste gevallen bleven wetgevers en rechters immuun voor bewijs uit meer dan vier decennia van empirische studies.

In Luxemburg worden de kinderen in feite aan de ene ouder toegewezen, terwijl de andere alleen een bezoekrecht krijgt. De FAD beschouwt dit als discriminerend en roept de regering op Resolutie 2079 van de Europese Raad te erkennen en het model van het “50/50-verblijfsalternatief” niet alleen als een optie, maar in alle gevallen als een standaardregel in te voeren.

Gezamenlijke voogdij als regel.

Rybinski kent de situatie maar al te goed. Jarenlang had hij gevochten voor de voogdij over zijn kinderen, maar niet voor alleen voogdij, maar voor een gezamenlijke voogdij met zijn ex-vrouw, legt hij expliciet uit. In Denemarken, bijvoorbeeld, is het 50-50 model de norm na een scheiding. Het is een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid.

De FAD kreeg gisteren steun van een soortgelijke vereniging in België. Gert Coppens uit Gent ziet vaders, die hun kinderen misschien slechts alle 14 dagen op hetzelfde strijdtoneel zien, met gedetineerde criminelen, die een gelijkaardig aanwezigheidsrecht hebben voor hun familie. Voor Coppens zijn vaders met bezoekrecht “Disney Dads” of “Pay for View” vaders. Een gezamenlijke voogdij zou hen daarentegen het recht geven om inspraak te hebben in de opvoeding van de kinderen, in plaats van ze over te laten aan de ene ouder, terwijl de andere ouder zou moeten betalen. Daarnaast is er het PAS-syndroom (“Parents Alienation Syndrome”) bekend in de geneeskunde, waaraan veel echtscheidingen met kinderen lijden. Het zelfmoordcijfer onder de getroffenen is hoog.

Empirische studies.

Vaders in echtscheiding die voor de voogdij over hun kinderen vochten, zien zichzelf vaak als slachtoffer van de heersende opvatting dat het belangrijk is voor kinderen om een ordelijk leven in een tehuis te hebben. Verschillende studies tonen aan dat dit niet het geval is. Belangrijker dan de plaats waar een kind woont is de stabiliteit in zijn of haar leven. Op haar website www.fad.lu verwijst de vereniging naar internationale studies. Een studie van de Zweedse Universiteit van Uppsala stelt bijvoorbeeld dat “voorschoolse kinderen in de gezamenlijke lichamelijke verzorging minder psychische symptomen hebben dan kinderen die, na de scheiding, gewoonlijk of slechts bij één ouder wonen”.

Een andere zorg van de vereniging is discriminatie op het gebied van huiselijk geweld. De publieke opinie is dat vooral mannen de daders zijn en vrouwen altijd het slachtoffer. Dat is niet waar. Mannen en vrouwen kunnen zich in beide rollen bevinden. Hoewel er veel contactpunten zijn waar vrouwen hulp krijgen, zoals vrouwenopvang, zijn er geen vergelijkbare mannenopvang voor mannen. De FAD vaders willen dat veranderen.

Herenasieltjes als mogelijke oplossing.

Alexander Fries van “Act Together”, ziet echter de noodzaak van dergelijke huizen meer gedifferentieerd. De vereniging, die hulp biedt aan mannen in probleemsituaties, bevestigt dat er geen mannelijke opvangcentra zijn die vergelijkbaar zijn met de opvangcentra voor vrouwen. Zijn vereniging kon echter in probleemgevallen onderdak bieden aan mannen die bijvoorbeeld het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Volgens Fries, is het aantal van dergelijke opvangcentra gelegen in enkele cijfers. Op dit moment wordt onderzocht of mannenhuizen überhaupt zinvol zijn of dat andere oplossingen, zoals appartementen voor twee of drie personen, niet geschikter zijn.

Bovendien had “Act Together” besloten om het probleem van huiselijk geweld tegen mannen, dat nog niet bij het publiek was aangekomen, op de prioriteitenlijst te zetten. En misschien kunnen de eerste resultaten worden gepresenteerd op Internationale Mannendag 2020.

BRON: Tageblatt.lu

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top